Persondata


GDPR - general data protection regulation 

D. 25 Maj 2018 træder en ny Europæisk persondata lov i kraft. Det betyder at man som virksomhed har større ansvar for sine kunders personfølsomme data.

For at sikre dig som kunde bedst muligt, har vi implementeret https beskyttelse, også kaldet SSL(secure socket layer). Det betyder at alle data du indtaster på vores website bliver krypteret, og derfor ikke kan aflæses hvis man har onde intentioner.

Derudover har vi underskrevet en aftale med Uno Euro som omhandler deres ansvar for at holde de indsamlede data sikre på deres servere. Administratoren på dette website er dataansvarlig og Uno Euro er databehandler jvf. aftalen.

Da indledende kommunikation med kunden ofte foregår over email, har vi også taget forholdregler for at beskytte korrespondancer kunde og psykolog i mellem.
Man skulle tro at emails var sikre, men det er de desværre ikke, og derfor har vi gjort tiltag således at du har mulighed for, hvis du benytter en usikker email, at svare på vores emails i et sikkert miljø. Du skal bare klikke på det medfølgende link du modtager på email, så bliver du dirigeret ind på en sikker side hvor du trygt kan besvare vores besked.

Det skal siges at vi også har underskrevet en databehandlingsaftale med vores email udbyder.