Faglig baggrund

Jeg er kandidat fra Københavns Universitet og har mange års erfaring i at arbejde som psykolog. Jeg er fagligt opdateret, deltager løbende i kurser indenfor mit felt, og har flere efteruddannelser, bl.a. i psykodynamisk terapi med børn og unge (herunder legeterapi). Endvidere har jeg omfattende kurser i kognitiv behandling. Jeg er specialist i psykoterapi og klinisk børnepsykologi samt godkendt supervisor indenfor begge specialer. Senest har jeg modtaget uddannelse og supervision indenfor Dynamiske Interpersonel Terapi (DIT), der især har fokus på samspillet mellem følelsesmæssige vanskeligheder, oplevelse af selv og andre, dvs. fokus i høj grad er på betydningsfulde relationer. Derudover er jeg certificeret i Marschack Interaction Method (MIM) - en metode til vurdering af forældre-barn samspil.

Jeg har i en længere årrække arbejdet indenfor området børn, unge og familier. Jeg har bl.a. arbejdet i de tidligere amter med udredning, psykologisk undersøgelse og behandling af børn, unge og familier, såvel ambulant som på behandlingshjem for børn. Endvidere har jeg adskillige års erfaring fra både børne- og voksenpsykiatrien. Jeg har haft privat praksis i Lyngby siden 2006 og i Hvidovre siden 2017. I en årrække har jeg sideløbende fungeret som psykologisk konsulent i en privat organisation, der tilbyder skoler, ungdomsuddannelser og kollegier for børn og unge med særlige udfordringer, ofte med diagnoser indenfor autismespektret eller andre udviklingsforstyrrelser, angstdiagnoser, OCD, ADHD og psykiske vanskeligheder.

I mange år har jeg været engageret i adoptionsområdet og bl.a. etableret en af landets første rådgivninger i offentligt regi for adoptivforældre, og har mange års erfaring med adoptionsrelaterede problematikker.

Desuden er jeg børnesagkyndig konsulent for retten i Lyngby, og har en bred og mange års erfaring i arbejde med skilsmisser, forældremyndighed og samværsproblematikker.

Jeg har bred erfaring i samarbejde med kommunale forvaltninger, og har bl.a. løst opgaver som: Supervision, undersøgelse af forældrekompetence, psykologiske undersøgelser af børn og unge med henblik på udredning og vurdering af evt. behov for foranstaltninger.

Endvidere har jeg erfaring med supervision af såvel psykologer som andre faggrupper, herunder pædagoger, sagsbehandlere, plejefamilier og opholdssteder.