Metode

Jeg arbejder helhedsorienteret med fokus på ressourcer og løsninger. Alt efter problemernes karakter, inddrager jeg metoder fra forskellige psykologiske retninger, f.eks. kognitive, narrative, systemiske, men har en grundlæggende psykodynamisk forståelse. Fokus er på forståelse af en selv i samspil med andre, og hvad der kan være hjælpsomt i forhold til at skabe trivsel og udvikling.

Hver enkelt opgave tilrettelægges individuelt og i samarbejde med dig/jer, alt efter problematik, behov og omfang af indsats.

I arbejdet med børn startes som oftest med en fælles samtale med forældre og barn, med henblik på at afdække, hvordan vanskelighederne viser sig og tidligere erfaringer med at løse dem. Herud fra lægges en plan for det videre forløb.